ActueelTerraIndex Expertgroep Live: terugblikken en vooruitkijken – april 2022

TerraIndex Expertgroep Live (april 2022): terugblikken en vooruitkijken

Donderdag 21 april (Schelle, België) en maandag 25 april (Culemborg, Nederland) was het weer tijd voor onze TerraIndex Expertgroep Live. Samen met meer dan 30 experts keken we terug naar wat er sinds de vorige editie is veranderd en wat we in de toekomst van plan zijn. Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij wat er voor jullie als veldwerker en/of adviseur allemaal staat te veranderen op het gebied van wet-, en regelgeving en in de markt.

In dit artikel lichten we een aantal onderwerpen kort toe:

Experts aan het woord

Nederland: Bodembeschrijving volgens Nieuwe NEN-norm
Voor de Geotechniek is de nieuwe ISO-normering al van toepassing, maar deze gaat nu ook gelden voor de milieukant van het bodemonderzoek. De nieuwe normering (NEN 6693) zal de huidige (vervallen) NEN5104 vervangen en is gebaseerd op aspecten uit NEN8990 en NEN-EN-ISO25177. Alle nieuwe versies van onderzoeknormeringen zullen verwijzen naar de nieuwe NEN-norm.

Maar wat betekent dit voor jullie werkproces?
De norm biedt meer ruimte voor een uitgebreidere beschrijving. Op locatieniveau zijn er bijvoorbeeld een hoop velden bijgekomen zoals landgebruik, geografische ligging, neerslag historie, geomorfologie, helling gegevens, water boven maaiveld en erosie. Ook voor het beschrijven van lagen gaan er een aantal dingen veranderen. Zo mag het bepalen van het hoofdbodemtype maar op 2 manieren worden uitgevoerd: indelen in klassen (o.b.v. minerale fractie) of gebruik van een nieuwe bodemdriehoek (o.b.v. massa%). In de nieuwe normering zal slib een eigen beschrijfmethode hebben en komen er veel extra laagaspect klassen bij. Daarnaast zal de bijzondere bestanddelen, naast type en gradatie, ook vorm gaan bevatten.

België: DOV
De DOV, ook wel de Data Ondergrondbank Vlaanderen, is een samenwerking tussen verschillende departementen binnen de Vlaamse overheid (Departement omgeving, -mobiliteit, -openbare werken en Vlaams milieumaatschappij). De DOV heeft duizenden kaartlagen (van geotechniek tot milieu) waaronder ook een PFAS kaartlaag. Alsof dat niet genoeg is, is het ook mogelijk eigen kaartlagen toe te voegen via een WMS-server url. Ook biedt de DOV virtuele boringen op basis van oud veldwerk of ondergrondmodellen aan. Tenslotte is het mogelijk locaties toe te voegen, te groeperen en data van bepaalde locaties te exporteren. Een extreem handige tool om informatie over een onderzoek locatie te verzamelen!

Nederland: Omgevingswet
Al geruime tijd wordt er in de markt en binnen de overheid gesproken over een nieuwe omgevingswet. Nadat deze meerdere malen is uitgesteld lijkt het erop dat er nu meer vordering in zit. Samen met Rijkswaterstaat zijn wij bezig geweest de nieuwe normeringen door te nemen en hiervoor de verschillende keuze diagrammen te controleren.

Wat gaat er voor jullie veranderen met de nieuwe omgevingswet?
Niet veel. De hoofdpunten die wij hebben gevonden in de nieuwe norm ten opzichte van de oude zijn:

 • de namen van de toetsingen veranderen;
 • de norm namen veranderen;
 • de uitzondering regels voor monsterconclusies zijn iets anders;
 • stoffen zonder een AS3000 grens tellen niet meer mee in de toetsingen.

België: PFAS
Op 19 april zijn er aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de PFAS-regelgeving. PFOS is van 2000 naar 110 µg/kg voor bestemmingstype V veranderd, de som 20 PFAS stoffen hebben een norm limiet gekregen van 0,1 mg/kg en som PFAS totaal heeft een limiet gekregen van 0,5mg/kg. Ook zijn er nieuwe PFAS-sommaties bijgekomen. We zullen de situatie omtrent PFAS in de gaten houden.

Streamline
De afgelopen 2 jaar zijn we hard bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe applicatie die de huidige tabletversie moet gaan vervangen. Om sneller gebruik te kunnen maken van de nieuwe functionaliteit gaan we de applicatie in 3 fases opleveren.

Allereerst komt er een versie voor de smartphone (ook Android). In deze versie kun je alle gegevens voor veldwerk invullen en uitwisselen met het kantoor. Echter zullen hier nog een aantal functionaliteiten ontbreken, zoals het bekijken van de kaart en kaartlagen, automatisch monsters genereren en GPS inmeten via extere systemen. De tweede versie zal alle bovenstaande missende functionaliteiten toevoegen met (waarschijnlijk) uitzondering van de externe gps-koppeling. Daarna zullen we de applicatie gaan optimaliseren voor de tablet. Tijdens de eerste twee versies kan Streamline al op de tablet worden gebruikt, alleen is de interface hier nog niet voor ingericht. Ook zal in deze versie de gps-koppeling worden opgepakt.

Break-out sessies en Nico aan het woor

Ook tijdens deze editie hebben we weer onze gebruikelijke break-out sessies gehad. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: QGIS, Vooronderzoek en Werkvoorbereiding. Tijdens deze sessies werden samen met de experts de prioriteiten van de Roadmap bepaald. Omdat er dit keer geen land-specifieke onderwerpen tussen staan, hebben we besloten de Roadmap voor Nederland en België te combineren:

 • Performance (SSO, Geoserver, DataWS)
 • Streamline mobile
 • Fieldwork preparation
 • New table view
 • Instrument management
 • Authenticatie
 • Leaching (Uitloog)
 • Informed Customers
 • Translation Service

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over o.a. bodemomschrijving, PFAS, Streamline of de prioriteiten van de Roadmap? Neem dan contact met ons op.

TerraIndex software bodemonderzoek soil investigation automation automatisering
TerraIndex

TerraIndex is al meer dan 25 jaar expert op het gebied van automatisering, standaardisering en ketenintegratie van bodemonderzoek. Met de TerraIndex software kan het gehele proces – van veldwerk tot rapportage – snel, veilig en nauwkeurig worden uitgevoerd.

Contact

De Groene Haven 282
2627 CD Delft
Nederland

+31 15 251 2840
info@terraindex.com

KVK 27239531
BTW-nummer NL810289374B01
IBAN NL36RABO0383427118
SWIFT code RABONL2U

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het automatiseren van bodemonderzoek? 1 keer in het kwartaal geven we een Webinar waarin we je meenemen in alle ontwikkelingen rondom TerraIndex en de markt. Daarnaast laten we op onze wiki zien wat de nieuwe features in TerraIndex zijn en kun je zien wat er op de roadmap staat.

  TerraIndex © 2021