DigitaliseringBetrouwbaarheidEfficiëntieTijdbesparingRoyal HaskoningDHV: ‘TerraIndex levert meer dan alleen software’

Royal HaskoningDHV TerraIndex software digitalisering automatisering bodemonderzoek

Jos van Geffen werkt al sinds 1993 bij Royal HaskoningDHV. Hij begon als milieutechnicus en is altijd veel betrokken geweest bij bodemonderzoek en bodemsanering. Hij werkt nu als projectleider en adviseur op het gebied van gebiedsontwikkeling met daarin uiteenlopende civieltechnische aspecten. Al sinds de jaren negentig werkt hij nauw samen met TerraIndex.

‘GIS-applicaties kunnen nu als een goed verlengstuk dienen van de TerraIndex software.’

‘Al sinds 1881 helpt Royal HaskoningDHV mens en organisatie in te spelen op een veranderlijke omgeving. Van oudsher is Royal HaskoningDHV een ingenieur- en architectenbureau. We werken aan grote civieltechnische projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen, dijken, bruggen, havens, vliegvelden, woonwijken. Milieuconsultancy is hierbij altijd een belangrijk onderdeel van geweest. De laatste 5 jaar ligt de focus steeds meer op digital engineering, waar TerraIndex ook een duidelijke rol in speelt. We ervaren een grote behoefte en we kunnen nog flinke slagen maken.

Digital engineering stelt ons in staat betrouwbare prognoses te maken op basis van uiteenlopende data. Hierdoor kunnen we beter anticiperen op toekomstige gebeurtenissen, waaronder het veranderlijke klimaat. Zo kunnen we op tijd oplossingen ontwikkelen voor de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld overstromingen en doorstromingen van verkeer. We werken samen met collega’s over de hele wereld. Nieuwe oplossingen en innovaties kunnen we daardoor snel uitwisselen.’

Voor updates in Boormanager kregen we destijds nog diskettes toegestuurd
‘Royal Haskoning werkt al heel lang met TerraIndex samen. Sinds medio jaren negentig. TerraIndex heette toen nog Boormanager, een programma wat eerst lokaal op het netwerk en later via Citrix werkte. Voor updates in Boormanager kregen we destijds nog diskettes toegestuurd. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.

Voordat we boormanager in gebruik namen, werkten we met allerlei losse systeempjes. Gegevens werden in Excel ingevoerd of ergens opgeschreven. Vervolgens moesten we alles handmatig samenvoegen om de gegevens te kunnen analyseren. Boormanager bood destijds een goede oplossing: alle veld- en analysegegevens konden we direct verwerken in één systeem.

Echter voldeed Boormanager na verloop van tijd niet meer aan onze wensen. Het programma was Nederlandstalig en niet bruikbaar voor onze buitenlandse collega’s. Daarnaast hadden we behoefte aan een webversie van de software, waarin we alle gegevens konden centraliseren – ook vanuit het buitenland. Boormanager bood vooral een uitkomst voor het primaire proces van het onderzoek, niet voor het secundaire: de interpretatie en visualisatie. We misten een koppeling met GIS.

TerraIndex blijft haar software continu doorontwikkelen en luistert goed naar de wensen van haar klanten. Boormanager heeft ondertussen plaatsgemaakt voor de huidige TerraIndex software. Er is een webversie beschikbaar en de software is meertalig, wat handig is voor onze buitenlandse collega’s. Ook is er werk gemaakt van de GIS-koppeling met behulp WFS-webservices via Geoserver, wat enorm veel mogelijkheden biedt.

Wij geven onze wensen aan, TerraIndex werkt aan de oplossing
Eens per jaar komen we samen met onze concullega’s, tijdens de zogeheten expertdagen – georganiseerd door TerraIndex. We leren van elkaar en gaan in discussie over bepaalde behoeftes en verbeterpunten. Voorheen waren we wat terughoudend met het delen van informatie en inzichten, omdat we voor het ontwikkelen van een nieuwe gewenste functionaliteit zelf betaalde als bedrijf. Nu wordt de doorontwikkeling van de software opgenomen in de abonnementsprijzen en spreken we als klanten vanuit één gezamenlijk belang.

Elk bureau loopt tegen dezelfde uitdagingen aan. Door hier samen over in discussie te gaan creëren we meer draagvlak. TerraIndex neemt hierin een proactieve houding aan en doet er alles aan de nodige kennis en inzichten uit de experts te halen. Zo komen ze te weten wat de gemeenschappelijke behoeftes zijn en waar de prioriteiten liggen.

Ik kan me één expertdag nog goed herinneren. TerraIndex was bezig met het ontwikkelen van de webversie, maar wilde tegelijkertijd ook aan de wensen van klanten blijven voldoen in de Citrix versie. Ik heb toen geopperd: ‘Richt je op de webversie. Dat geeft jullie ook veel meer rust.’ Dat was de stap die gezet moest worden. Een belangrijke stap, waar uiteindelijk iedereen baat bij zou hebben. Het was tijd om door te pakken. We zijn erg tevreden met het resultaat.’

QGIS fungeert nu als goed verlengstuk van TerraIndex
‘Voor het secundaire proces van het bodemonderzoek – de interpretatie en visualisatie – bood TerraIndex voorheen nog geen goede flexibele directe oplossing. Een GIS-functionaliteit toevoegen bleek onmogelijk, toch werd er gezocht naar een oplossing. Gedurende twee jaar is er gebouwd aan een brug tussen de TerraIndex-database en GIS. Er zijn allerlei deskundige experts bij gehaald en het is gelukt. Bij TerraIndex werken ze echt met plezier aan nieuwe ontwikkelingen, dat is leuk om te merken.

Er zijn nu uniforme lay-outs en datasets ontwikkeld – XY georiënteerd – waardoor er minder bewerkingen nodig zijn. Gegevens worden via de GIS-koppeling met Geoserver nu direct ‘GIS-rijp’ geserveerd. In QGIS of ArcGIS wordt data uit TerraIndex direct ingelezen. De visualisatie van ontwikkelingen en oplossingen gaat nu veel eenvoudiger, mede door exporteerbare kaarten en luchtfoto’s. Ook helpt de koppeling ons efficiënter en veiliger te werken, doordat we bijvoorbeeld boorlocaties nauwkeuriger in kaart kunnen brengen. GIS-applicaties kunnen nu als een goed verlengstuk dienen van de TerraIndex software.’

TerraIndex werkt echt namens haar klanten
‘TerraIndex levert meer dan alleen software, maar zorgt ook voor een stukje uniformiteit binnen de markt. Vroeger moesten wij onze eigen toetsingsprogramma’s maken en nagaan wat precies de normen en regeltjes waren volgens de wet. Iedereen had zijn eigen toetsingsprogramma’s, ook de laboratoria. TerraIndex had eveneens zijn eigen toetsingsmodule gemaakt.

In samenwerking met TerraIndex is door de overheid de Botova toetsingsservice ontstaan. Ook de grote laboratoria werken nu volgens dezelfde standaarden en lezen op éénzelfde manier opdrachten in. Deze uniformiteit zorgt voor een eenduidigere kijk op de normen in relatie tot volksgezondheid en het milieu. Nederland is hier altijd een voorloper in geweest.

TerraIndex werkt echt namens haar klanten. Dat vind ik heel sterk. Ze zijn continu proactief op zoek naar verbeteringen en spelen in op nieuwe ontwikkelingen. Binnen de markt maar ook in de samenwerking met haar klanten.

Zo heb ik ooit tegen Nico gezegd: ‘is het geen idee om video’s op te nemen, om functionaliteiten uit te leggen?’. TerraIndex heeft inmiddels een eigen YouTube kanaal met echt goede uitlegvideo’s. Er is wat mee gedaan en dat is prachtig om te zien. Ik denk dat TerraIndex hier behoorlijk uniek in is. Problemen worden bij TerraIndex direct opgelost, aan nieuwe functionaliteiten kan een wat langere tijd gesleuteld worden. Maar ze komen er. En dat is belangrijk.

TerraIndex software bodemonderzoek soil investigation automation automatisering
TerraIndex

TerraIndex is al meer dan 25 jaar expert op het gebied van automatisering, standaardisering en ketenintegratie van bodemonderzoek. Met de TerraIndex software kan het gehele proces – van veldwerk tot rapportage – snel, veilig en nauwkeurig worden uitgevoerd.

Contact

De Groene Haven 282
2627 CD Delft
Nederland

+31 15 251 2840
info@terraindex.com

KVK 27239531
BTW-nummer NL810289374B01
IBAN NL36RABO0383427118
SWIFT code RABONL2U

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het automatiseren van bodemonderzoek? 1 keer in het kwartaal geven we een Webinar waarin we je meenemen in alle ontwikkelingen rondom TerraIndex en de markt. Daarnaast laten we op onze wiki zien wat de nieuwe features in TerraIndex zijn en kun je zien wat er op de roadmap staat.

    TerraIndex © 2021